Floor ni Maou ga Imasu (Manga)Amon PatriciaSalyuKouichi IrumaMutsu IgarashiKisaragiNonkoCharactersAmon PatriciaMutsu IgarashiManagerKisaragiNonkoKouichi IrumaSalyuFemaleAmon PatriciaMutsu IgarashiManagerKisaragiNonkoSalyuCommunityRecent blog posts